Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 przy ul. Korczaka w Gdyni

RZ-EZP.271.19.2019/KK
Gdynia, 05.06.2019r.      
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 przy ul. Korczaka w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.06.2019
Data udostępnienia informacji: 05.06.2019