Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 przy ul. Korczaka w Gdyni

RZ-EZP.271.68.2018/JS                                                                            Gdynia, 14.09.2018r.
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 przy ul. Korczaka w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 14.09.2018
Data udostępnienia informacji: 14.09.2018