Przebudowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 przy ul. Korczaka w Gdyni

RZ.EZP.271.56.2018.KK/JS                                                                            Gdynia, 22.08.2018r.
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 24 przy ul. Korczaka w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 22.08.2018
Data udostępnienia informacji: 22.08.2018