Przebudowa placu zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej w Gdyni

RZ-EZP.271.8.2019/JS                                Gdynia, 06.05.2019 r.                                                        
               
                 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU
                        NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw na Oksywiu  przy ul. Błękitnej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 06.05.2019
Data udostępnienia informacji: 06.05.2019