Przebudowa placu zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej w Gdyni

EZP.271.8.2019/JS……………                                                      Gdynia, 29.03.2019 r.            
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                       
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 29.03.2019
Data udostępnienia informacji: 29.03.2019