Przebudowa muru oporowego usytuowanego wzdłuż ul. Olgierda przy posesji nr 63 w Gdyni

RZ-EZP.271.36.2019/EJ                                                                                     
Gdynia, 10.07.2019r.                                                    
 
 
                                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę muru oporowego usytuowanego wzdłuż ul. Olgierda przy posesji nr 63 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2019
Data udostępnienia informacji: 10.07.2019