Poprawa dostępności do plaży (...) na przedłużeniu ul. Zielonej w dzielnicy Babie Doły w Gdyni.

RZ-EZP.271.21.2018.IK/NW………….                                                                         Gdynia, 30.04.2018r.   
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na poprawę dostępności do plaży poprzez modernizację jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na przedłużeniu ul. Zielonej w dzielnicy Babie Doły w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 30.04.2018
Data udostępnienia informacji: 30.04.2018