Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Zabezpieczenie przeciwosuwiskowe skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w Gdyni w rejonie powstałego osuwiska

RZ-EZP.271.24.2018.EJ                                                                                          
Gdynia, 26.04.2018r.
 
 
 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwosuwiskowe skarpy wraz z odbudową ul. Sienkiewicza w Gdyni w rejonie powstałego osuwiska", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę Biura Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-369) przy ul. Derdowskiego 7, z ceną oferty: 34 440,00 zł z VAT-em, z terminem odbioru robot zanikających: 1 dzień roboczy, z terminem wykonania zamówienia oraz warunkami płatności zgodnie z siwz.
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Oferta spełniająca wymogi siwz i niepodlegająca odrzuceniu.
 
Jednocześnie informuję że w ww. postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2018
Data udostępnienia informacji: 26.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 15:25 Dodanie informacji Ewa Jodłowska