Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka w Gdyni...

RZ-EZP.271.44.2018.NW………                                                                                            Gdynia, 06.09.2018r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka w Gdyni w zakresie drogi rowerowej i zatoki autobusowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej i w zakresie kolizji, odwodnienia, oświetlenia, skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego, sygnalizacji świetlnej”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.09.2018
Data udostępnienia informacji: 06.09.2018