Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Przebudowa ul. Atlasa (...)

ERZ-EZP.271.43.2020
Gdynia, 24.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Przebudowa ul. Atlasa wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Atlasa i Artemidy w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.07.2020
Data udostępnienia informacji: 24.07.2020