Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi ... (Baza Pd LiZUD w Gdyni)

ERZ-EZP.271.49.2020.KK
Gdynia, 20.08.2020r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie układu komunikacyjnego z elementami tymczasowej Bazy Południowej LiZUD w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 20.08.2020
Data udostępnienia informacji: 20.08.2020