Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie strefy przyjaznej pieszym (...)

RZ-EZP.271.85.2018.KK                                                                                             Gdynia, 06.11.2018r.
          (BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie strefy przyjaznej pieszym w ul. Abrahama na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Batorego w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.11.2018
Data udostępnienia informacji: 06.11.2018