Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie strefy przyjaznej pieszym (...)"

RZ-EZP.271.51.2018.KK                                                                                           Gdynia, 11.10.2018r.  
        (BIP)       
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn. „Wykonanie strefy przyjaznej pieszym w ul. Abrahama na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Batorego w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 11.10.2018
Data udostępnienia informacji: 11.10.2018