Pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadań (...)

RZ-EZP.271.52.2018.KK                                                                                             Gdynia, 25.09.2018r.
(Część 1)
(BIP)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadań pn.: „Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulic: Ojca Pio i Św. Antoniego w Gdyni” oraz „Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulicy Jagienki w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – CZĘŚĆ 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 25.09.2018
Data udostępnienia informacji: 25.09.2018