Pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadań (...) - część 2

RZ-EZP.271.52.2018.KK
Gdynia, 13.08.2018r.
(Część 2)
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi zadań pn.: „Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulic: Ojca Pio i Św. Antoniego w Gdyni” oraz „Wykonanie utwardzenia w technologii płyt yomb ulicy Jagienki w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – CZĘŚĆ 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.08.2018
Data udostępnienia informacji: 13.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2018 15:23 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz