Opracowanie zmian do dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Morskiej ... w Gdyni

ERZ-EZP.271.28.2020.JS                                        Gdynia, 29.05.2020r.
              
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie zmian do dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodników z wyznaczeniem pasów ruchu rowerów i przejazdów rowerowych przez ul. Morską w Gdyni", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 01.06.2020
Data udostępnienia informacji: 01.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2020 10:11 Dodanie informacji Jolanta Sagan