Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów

ERZ-EZP.271.103.2020.JS                                   Gdynia, 05.02.2021r.
         
 
 
                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 05.02.2021
Data udostępnienia informacji: 05.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2021 11:52 Dodanie informacji Jolanta Sagan