Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Strzelców w Gdyni”

ERZ-EZP.271.29.2020
Gdynia,  06.07.2020r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Strzelców w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 06.07.2020
Data udostępnienia informacji: 06.07.2020