Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa parku rodzinnego przy ul. Spokojnej w Gdyni

RZ-EZP.271.37.2019.NW...........                                                               Gdynia, 19.06.2019r.
 
                      INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa parku rodzinnego przy ul. Spokojnej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 19.06.2019
Data udostępnienia informacji: 19.06.2019