Opracowanie dokumentacji projektowej dla wyznaczenia kontrapasa autobusowego na ul. Chwarznieńskiej (...) w Gdyni

RZ-EZP.271.14.2018/EJ                                                                                            Gdynia, 08.05.2018r.                                                                            
 
INFORMACJA O WYBORE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla wyznaczenia kontrapasa autobusowego na ul. Chwarznieńskiej (odcinek leśny) w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 08.05.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018