Opracowanie dokumentacji proj.-kosztor. na zadanie inwest. pn.:„Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Gorczycowej w Gdyni”

ERZ-EZP.271.66.2020.EJ.5714                                                                                  
Gdynia, 23.09.2020r.
 

                                         INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Gorczycowej w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 23.09.2020
Data udostępnienia informacji: 23.09.2020