Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów

ERZ-EZP.271.64.2020.JS                                             Gdynia, 29.09.2020 r.
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wrocławskiej, Źródlanej i Architektów (BO), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Jolanta Sagan
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Sagan
Data wytworzenia informacji: 29.09.2020
Data udostępnienia informacji: 29.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2020 10:02 Dodanie informacji Jolanta Sagan