Odnawianie istniejącego oznakowania poziomego dróg w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni

RZ-EZP.271.8.2018.IK                                                                                                    Gdynia, 11.04.2018r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odnawianie istniejącego oznakowania poziomego dróg w mieście na prawach powiatu i dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 11.04.2018
Data udostępnienia informacji: 11.04.2018