Odnawianie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego dróg w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni cz.2

RZ-EZP.271.9.2019.NW/DT/…...........                                                                    Gdynia, 09.04.2019r.
(część 2 )
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odnawianie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego dróg w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 09.04.2019