Ochrona i dozór budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni. EZP.271.33.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę i dozór budynku przy ul. Białostockiej 3 w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Adam Bączkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.06.2020
Data udostępnienia informacji: 24.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2020 20:21 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
20.07.2020 20:15 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
24.06.2020 13:56 Aktualizacja treści Adam Bączkiewicz