Ochrona i dozór budynku przy ulicy Białostockiej 3 w Gdyni

RZ-EZP.271.89.2019.EJ                                                                                         
Gdynia, 30.12.2019r.
 
 
 
                                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę i dozór budynku przy ulicy Białostockiej 3 w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 30.12.2019