Ochrona i dozór budynku przy ulicy Białostockiej 3 w Gdyni

RZ-EZP.271.88.2018.EJ                                                                                             Gdynia, 10.12.2018r.
 (BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę i dozór budynku przy
ulicy Białostockiej 3 w Gdyni, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 10.12.2018
Data udostępnienia informacji: 10.12.2018