Nadzór inwestorski - zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni”

RZ-EZP.271.26.2019.EJ                                                                                             
Gdynia, 29.05.2019 r.
 
 
                                  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019