Nadzór inwestorski zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodników (...) w Gdyni”

ERZ-EZP.271.6.2020.EJ                                                                                       
Gdynia, 24.02.2020r.
 
 
 
 
                                                      INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodników z wyznaczeniem pasów ruchu dla rowerów i przejazdów dla rowerzystów przez ulicę Morską w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 24.02.2020
Data udostępnienia informacji: 24.02.2020