Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni ” – I etap

RZ-EZP.271.20.2018.KK                                                                                            Gdynia, 17.05.2018r.
                                  
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni ” – I etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 17.05.2018
Data udostępnienia informacji: 17.05.2018