Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Przebudowa ulicy Godebskiego w Gdyni"

RZ-EZP.271.13.2019.KK
Gdynia, 08.05.2019r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Przebudowa ulicy Godebskiego w Gdyni”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019