Montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego (...) – część 1 i 2

ERZ-EZP.271.77.2020.KK.MK/6487                                                            
Gdynia, 29.10.2020r.

 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr. referencyjny EZP.271.77.2020, na montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego wraz z budową przyłączy elektroenergetycznych w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – część 1 i 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2020 10:53 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz