Modernizacja osłon przeciwporażeniowych na kładce dla pieszych nad torami (...) w Gdyni

ERZ-EZP.271.25.2020.EJ                                                                                           
Gdynia, 05.06.2020r.
 
 
 
 
                                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
  Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację osłon przeciwporażeniowych na kładce dla pieszych nad torami PKP SKM, PKP PLK i ul. Droga Gdyńska, pomiędzy al. Zwycięstwa i ul. Łużycką w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 09.06.2020
Data udostępnienia informacji: 09.06.2020