Modernizacja chodników na ul. Gniewskiej i ul. Skarbka w Gdyni - cz. 1 i 2

RZ-EZP.271.84.2018.KK
Gdynia, 13.11.2018r.
(Część 1 i 2)
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację chodników na ul. Gniewskiej i ul. Skarbka w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – CZĘŚĆ 1 i 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.11.2018