Modernizacja chodnika w ciągu ul. Legionów na odcinku od ul. Redłowskiej w kierunku pos. nr 77 w Gdyni

RZ-EZP.271.69.2018.JS/                                                                       Gdynia, 04.10.2018r.   
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację chodnika w ciągu
ul. Legionów na odcinku od ul. Redłowskiej w kierunku pos. nr 77 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 04.10.2018
Data udostępnienia informacji: 04.10.2018