Modernizacja chodnika na ul. Horyda w Gdyni

RZ.EZP.271.86.2018.IK                                                                                  Gdynia, 09.11.2018r.
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację chodnika na ul. Horyda w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 13.11.2018
Data udostępnienia informacji: 13.11.2018