Modernizacja chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Piłsudskiego w GdyniRZ-EZP.271.27.2018.IK                                                                                                      Gdynia, 06.06.2018r.
                                               
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Piłsudskiego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.06.2018
Data udostępnienia informacji: 06.06.2018