Modernizacja chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Piłsudskiego w Gdyni


RZ-EZP.271.4.2018/IK                                                                                         Gdynia, 11.05.2018r.
 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Piłsudskiego w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 11.05.2018
Data udostępnienia informacji: 11.05.2018