Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń budynkowych systemu TRISTAR przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni

RZ-EZP.271.37.2018/JS                                                                        Gdynia, 04.10.2018r.
Część 2
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń budynkowych systemu TRISTAR przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 04.10.2018
Data udostępnienia informacji: 04.10.2018