Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń budynkowych systemu TRISTAR przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni

RZ-EZP.271.37.2018.JS./……..                                                         Gdynia, 27.09.2018r
Część 3 i Część 4
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i bieżące utrzymanie urządzeń budynkowych systemu TRISTAR przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 27.09.2018
Data udostępnienia informacji: 27.09.2018