Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości w REJONIE VII w Gdyni

RZ-EZP.271.95.2018.KK                                                                                                  Gdynia, 11.12.2018r.
(BIP)
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację bieżącą terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości w REJONIE VII w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 11.12.2018
Data udostępnienia informacji: 11.12.2018