Kompleksowe oczyszczanie powierzchni ekranów dźwiękochłonnych na terenie Gminy miasta Gdyni w rejonie Trasy Kwiatkowskiego

RZ-EZP.271.47.2018.IK                                                                                               Gdynia, 25.07.2018r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe oczyszczanie powierzchni ekranów dźwiękochłonnych na terenie Gminy miasta Gdyni w rejonie Trasy Kwiatkowskiego,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 25.07.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018