Kompleksowe oczyszczanie powierzchni ekranów dźwiękochłonnych na terenie Gminy miasta Gdyni

RZ-EZP.271.66.2019.NW                                                                             Gdynia 09.09.2019r.
(BIP)
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe oczyszczanie powierzchni ekranów dźwiękochłonnych na terenie Gminy miasta Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 09.09.2019
Data udostępnienia informacji: 09.09.2019