Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

RZ-EZP.271.75.2018.IK                                                                                      Gdynia, 14.11.2018r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Inga Kurdziel
Data wytworzenia informacji: 14.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.11.2018