Flagowanie miasta Gdyni z okazji świąt państwowych, uroczystości i imprez miejskich oraz utrzymanie masztów flagowych na terenie Gdyni

RZ-EZP.271.91.2018.IK/...................                                                                     Gdynia, 06.12.2018r.                                                                          
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na flagowanie miasta Gdyni z okazji świąt państwowych, uroczystości i imprez miejskich oraz utrzymanie masztów flagowych na terenie Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 06.12.2018