Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania do Gdyni – część 2

ERZ-EZP.271.93.2020.KK.6763
Gdynia, 16.11.2020r.

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania do Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – część 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.11.2020
Data udostępnienia informacji: 16.11.2020