Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania do Gdyni – część 1

ERZ-EZP.271.93.2020.KK.7090
Gdynia, 01.12.2020r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania do Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – część 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.12.2020
Data udostępnienia informacji: 01.12.2020