Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania do Gdyni – część 1

ERZ-EZP.271.93.2020.KK.6817
Gdynia, 18.11.2020r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania do Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych – część 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 18.11.2020
Data udostępnienia informacji: 18.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2020 13:45 Aktualizacja treści Kamila Kostkiewicz
18.11.2020 12:43 Dodanie informacji Kamila Kostkiewicz