Dostawa i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Korzennej w Gdyni

RZ-EZP.271.72.2019.NW                                                                                      Gdynia, 07.10.2019r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
        
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Korzennej w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 07.10.2019
Data udostępnienia informacji: 07.10.2019