Dostawa energii elektrycznej - część II

RZ-EZP.271.71.2018.IK                                                                                                Gdynia, 13.11.2018r.
Część II
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Natalia _Wargacka
Data wytworzenia informacji: 13.11.2018
Data udostępnienia informacji: 13.11.2018